Historik

VÅR HISTORIA


Grundarna av Fabero har de senaste 20 åren engagerat sig i att utveckla koncept främst inom evenemangsindustrin. 2004 etablerades det egna bolaget som då lyckades omdefiniera var, när och hur sport- och kulturprojekt kan upplevas. Konceptet har även vunnit mark utanför Göteborgs och Sveriges gränser.


Att identifiera specifika behov och nyttja lokalt kunnande och nätverkande har blivit ett framgångsrecept applicerbart till fler branscher än evenemang. Idén att föra konceptualisering till fastighetsprojekt föddes tidigt och inleddes i mindre skala 2016 då affärslokaler i västra och centrala Göteborg förvärvades och förädlades till ett innovativt byggande av bostadsrätter. Projektets framgång genererade ytterligare fler förvärv, då två mindre fastigheter köptes, renoverades och såldes till fastighetsbolag som hyr ut till företagsbostäder. Med framgång av att se tillväxt och potential i fastigheter som förbigått den etablerade marknaden tog Fabero siktet på den kommersiella fastighetsbranschen, där det finns mer utrymme för kreativitet.